Storitve

RAČUNOVODSKO - POSLOVNE STORITVE in DAVČNO SVETOVANJE

KLASIČNE RAČUNOVODSKE STORITVE, kjer skrbno oblikujemo vaše poslovne številke v zanesljivo finančno orodje. S strokovnostjo in predanostjo vam nudimo celostne računovodske rešitve, prilagojene vašim potrebam. Z nami boste dosegli jasnost v finančnih tokovih, podporo pri upravljanju davčnih obveznosti in strokovno vodenje vseh ključnih aspektov vašega poslovanja. Pridružite se nam in pustite, da številke postanejo vaše najmočnejše zaveznice na poti do poslovnega uspeha.
Svetovanje pri Odpiranju Organizacije in Pripravi Obrazcev
Nasveti in pomoč pri postopku odpiranja podjetja ter izpolnjevanju potrebnih obrazcev za vloge pri pristojnih institucijah.
Svetovanje Tujcem pri Odpiranju Podjetij in Pridobivanju Dovoljenj
Specializirano svetovanje za tuje podjetnike pri postopkih odpiranja podjetij in pridobivanju potrebnih dovoljenj.
Računovodsko in Davčno Svetovanje
Strokovno svetovanje na področju računovodenja, priprave knjigovodskih listin, davčnih evidenc ter izdelavi obračunov.
Kontiranje in Knjiženje Dokumentov
Natančno kontiranje in knjiženje dokumentov v temeljne poslovne knjige, vključno z glavno knjigo in dnevnikom glavne knjige.
Vodenje Pomožnih Knjig in Analitičnih Razvidov
Upravljanje pomožnih knjig in analitičnih evidenc terjatev, obveznosti, osnovnih sredstev ter analitično razvidovanje stroškov in prihodkov.
Priprava Letnih Poročil Skladno z Zakoni
Sestavljanje letnih poročil v skladu z zakonodajo, kot je ZGD (Zakon o gospodarskih družbah) ali SRS/MSRP, za poslovne potrebe, javno objavo in statistične namene.
Davčno Evidentiranje in Sestavljanje Davčnih Obračunov
Vodenje davčnih evidenc ter priprava davčnih obračunov, vključno z obračuni davka od dohodka pravnih oseb, davka na dodano vrednost, davčnega odtegljaja in drugih.
Obračun Plač in Dohodkov iz Zaposlitve
Izdelava obračunov plač, avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb in drugih dohodkov, vključno z zakonsko predpisanimi poročili.
Sodelovanje pri Revizijskih in Inšpekcijskih Pregledih
Aktivno sodelovanje pri revizijskih in inšpekcijskih pregledih naročnikovega poslovanja ter zastopanje naročnika pred drugimi institucijami na njegovo pooblastilo.

Potrebujete finančni nasvet ali želite optimizirati poslovanje? Kliknite 'Stopite v stik z nami' za osebno svetovanje in dosežite poslovni uspeh!


SODELOVANJE Z ZUNANJIMI STROKOVNJAKI

Pri našem delu tesno sodelujemo z vrhunskimi strokovnjaki s področja odvetniško-pravne stroke, strokovnjaki za ISO certificiranje ter svetovalci za prijave na razpise za pridobitev EU nepovratnih sredstev. Te zunanje strokovnjake vključujemo v naše projekte, saj nam njihovo znanje in izkušnje omogočajo, da svojim strankam zagotovimo najboljše rešitve in podporo.

Z odvetniško-pravnimi strokovnjaki sodelujemo pri reševanju pravnih vprašanj in zagotavljanju skladnosti z veljavno zakonodajo. Strokovnjaki za ISO certificiranje nam pomagajo pri uvedbi in vzdrževanju standardov kakovosti, kar pripomore k izboljšanju poslovanja in zaupanja strank. Poleg tega sodelujemo tudi s svetovalci za prijave na razpise, ki nam pomagajo pri iskanju in pridobivanju finančnih spodbud ter nepovratnih sredstev za naše stranke.

 Ta sredstva lahko podjetja nato uporabijo za financiranje svojih projektov, idej in investicij, kar jim omogoča trajnostno rast in razvoj.Naše sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki je ključnega pomena pri doseganju uspeha in uresničevanju ciljev naših strank.
Išči